بررسی وضعیت پناهندگان ایرانی از دیدگاه جامعه شناسی با حضور یداله بلدی

در برنامه فراسوی گذار از استبداد به دموکراسی و داد، به بررسی وضعیت پناهندگان ایرانی در اقصی نقاط جهان، از دیدگاه جامعه شناسی با حضور «یداله بلدی» پرداخته شده است.

در این برنامه «یداله بلدی» کنشگر سیاسی و جامعه شناس، با اشاره به افزایش موج پناهندگی در ۴۰ سال گذشته گفت: به دلیل تبعیض های جنسیتی، قومی، نژادی، مذهبی و اقتصادی که در جامعه ایران حاکم است، متاسفانه خیل زیادی از هموطنان ایرانی مجبور به جلای وطن و پناهندگی شده اند.
وی در ادامه با اشاره به اینکه پناهندگی حق هر انسانی است، آرزو کرد هموطنان در ایرانِ آینده، با وجود دموکراسی و برابری و آزادی، به دور از هر گونه تبعیضی در جامعه، دیگر مجبور به انتخاب گزینه پناهندگی و یا مهاجرت برای فرار از ستم و ظلم ویا داشتن زندگی بهتر نباشند.

فایل تصویری این گفتگو در شبکه های اجتماعی سامانه گذار قابل دسترسی است.

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

18 − 10 =