بررسی مشکلات پناهجویان ایرانی در ترکیه – فراسوی گذار ویژه پناهجویان ایرانی

در برنامه فراسوی گذار از استبداد به دموکراسی و داد، بخش ویژه پناهجویان و پناهندگان ایرانی، به بررسی مشکلات پناهجویان ایرانی و فعالیت های راهگشا جهت حل مشکلات آنان پرداخته می شود.

این هفته با حضور میهمان برنامه؛ «خانم شهرزاد»، پناهجوی ساکن ترکیه، در رابطه با مشکلات پناهجویان ایرانی و فعالیت های آنها در ترکیه گفتگویی انجام شد.

فایل تصویری گفتگوی بخش ویژه پناهجویان و پناهندگان ایرانی برنامه فراسوی گذار از استبداد به دموکراسی و داد در شبکه های اجتماعی سامانه گذار قابل دسترسی است.

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

5 × 3 =