گفتمان نوین چپ: راه حل های برون رفت از بحران سرمایه -سیروس دادبه

گفتمان نوین چپ؛ برنامه‌ای از فراسوی گذار به دموکراسی و داد به همراه “سیروس دادبه” و “بابک فرزام”

رضا بدیعی: بحران حاکم بر ایران جدای از بحران‌های جهانی نیست و باید جهان دیگری ساخت.
در این برنامه بررسی دیدگاه پیکتی برای گذار از بحران را می‌شنوید.

پیکتی: برای گذار از بحران “مالیات تساعدی بر درآمد” و “رفاه اجتماعی” را پیشنهاد میدهد.

“پیکتی” بر اساس دیدگاه “آدام اسمیت” و “کنز”  اقتصاد سیاسی را بیان میکند، به درون سیستم نمیرود و آنرا از بیرون توضیح میدهد و عمل میکند.

 

 

 

 

 

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

سه × دو =