برنامه‌ی گفتمان نوین چپ از ” فراسوی گذار از استبداد به دموکراسی و داد” -رضا بدیعی

بخش اول

“رضا بدیعی” در برنامه گفتمان نوین چپ در تحلیل شرایط موجود حاکم بر ایران چنین گفتند؛ “تاریخ خونبار کشور ما نشان می‌دهد رژیم های استبدادی با کمک عوامل خارجی در ایران به قدرت رسیده‌اند، معضل اصلی ایران با این همه فرهنگ غنی وجود حاکمیت استبدادی است. کشورهای اروپایی با پیشرفت علم و تکنولوژی توانسته بودند کشورهای افریقایی و آسیایی از جمله ایران را به تصرف و مستعمره خود درآورند.”

ایشان تاریخ استعمار و پیامد های آن را چنین برسی کرد؛ “۲نوع استعمار وجود داشت، استعمار مستقیم مانند فرانسه که بر الجزایر و لبنان حاکمیت می‌کرد و هندوستان مستعمره‌ی انگلستان بود.”

انقلاب مشروطه، جنبشی برای آزادی، عدالت اجتماعی و استقلال بود. هر گاه مردم برای رهایی قیام کردند به وسیله کودتا سرکوب شدند. سال ۵۷ “روح الله خمینی” کودتای جهادی بود که علیه انقلاب دموکراتیک مردم ایران شکل گرفت. حکومت اراذل اوباش ایران برای ماندن در قدرت از فروش اموال عمومی تا هر جنایت و خیانتی علیه مردم ایران دریغ نکرده است،

برای این حکومت مهم نیست دار و ندار مردم ایران را ببخشد مشروط بر اینکه تضمینی برای ادامه‌ی حاکمیت خود بخرد.

ایشان در رابطه با وضعیت و همگرایی در جنبش های اجتماعی و سیاسی چنین گفت؛ “ما آزادی‌خواهان بر این باوریم که حاکمیت استبدادی حاکم بر ایران با همکاری قدرت‌ها بزرگ به حکومت رسید و هم اکنون نیز تحت حمایت و نفوذ بخشی از آنها است.”

ایشان تاکید کردند؛ زندانیان سیاسی، کوشند‌گان راه آزادی و پیشگامان این مردم همه خواهان برکناری این حاکمیت هستند، این نقطه اشتراک همه‌ی ماست. ما همه برای برقراری دموکراسی٬ داد و عدالت اجتماعی در ایران تلاش می‌کنیم. چیزی که باعث شده است تا حالا استبداد تداوم پیدا کند، بی سامانی ما در حال و گذشته بوده است. بحث ما بحث تمامی مردم ایران است ما خواهان یک نظام انسان‌گرا هستیم. مبارزین و کنشگران باید عملا بتوانند بر این بی سامانی غلبه کنند تا باری دیگر استبداد حاکم بر ایران و دیگر رژیم های استبدادمحور جنبش های مردمی را به نفع خود مصادره نکند.

 

 

 

 

 

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

10 + شانزده =