گفتمان نوین چپ؛ گفتگو با “سیروس دادبه” راجع به راه حل های برون رفت از بحران سرمایه

سیروس دادبه؛ ” تضاد در سرمایه، اصل مطلب است، باورهایی است که خود اقتصاد دان‌ها بر اساس شناختشان نسبت به این قضیه برخورد می کنند. حال در طبقه بندی لبیرال‌ها و رادیکال‌ها توضیح می دهیم.”
خود بحران؛ نئولیبرالیسم از ۱۹۷۰ که چگونه وارد پروسه تولید شدند و استمرار را چند برابر کردند. نظر لیبرال‌ها سود ورزی یا ارزش اضافی است. ادامه‌ی این بحث را برای هفته‌ی آینده می‌گذارم.

سپس “سیروس دادبه” وارد بررسی نظر “پیکتی” شد.
دیدگاه “پیکتی” متمرکز بر مالیات تساعدی است.
اقتصاد دان‌هایی در ایران هستند مانند: رنانی، قوچانی، غنی نژاد
“رنانی” کینه‌توزانه در مورد پیکتی به مارکس برخورد می کند، پیکتی به پدیده‌ی بحران اشاره می‌کند، می‌خواهد در قسمت خروجی مسئله را بهبود ببخشد.
“پیکتی” نشان داد یک جامعه‌ی شایسته سالار، که ثروت بر اساس تلاش و لیاقت کسب نمی‌شود. اقتصاد دان لیبرال بر این باور است که نظام سرمایه داری قابل اصلاح است.
“سیروس دادبه” در رابطه با رفاه امروز در غرب گفت؛ روزبه‌روز برای مردم بدتر می‌شود، مالیات های شرکت های صنعتی، سرمایه را از ۳۵٪ به ۱۵٪ کاهش داده‌اند.

ایشان به مقاله “دکتر زرافشان” اشاره کرد و گفت؛ “او معتقد است که بحران سرمایه داری تضادی است در درون سیستم، که باز تولید را انجام می‌دهد و این قابل اجرا از بیرون نیست، در حقیقت به جای علت به معلول برخورد کردند. سرمایه در درون درهای بسته در کلیه شئون اجتماعی در دورترین نقاط کشورهای جهان فعالیت اقتصادی می‌کنند. گرد آوری این اطلاعات از چه طریق می‌تواند انجام شود؟

آقای زرافشان در این مورد می‌گویند؛ حتی دو کشوری که در اتحادیه عضو بودند، اتحادیه اروپا نتوانست در آن زمان اطلاعات و داده‌‌های مالی را از آن‌ها بگیرد.”

۲۰۲۰

 

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

17 + پانزده =