ویژه برنامه پناهجویان، گفت‌وگوی “رضا بدیعی” مدیر سامانه گذار با “عمر مینایی” و “ناصر کمانگر”

بخش سوم

“رضا بدیعی” مدیر سامانه‌ی گذار از استبداد به دموکراسی و داد، در ابتدای این گفتگو به جنایت قتل “نوید افکاری” توسط حکومت فاشیست و تروریست اسلامی پرداخت.

“رضا بدیعی” گفتند: از آنجایی که تصمیم هیچ اقدام حکومت ارازل اوباش وجاهت قانونی، قضایی حتی تعریفی برای آن واژه‌ای که به‌کار می‌برند، ندارد. بنابراین کوچکترین حقی برای ۸۰ میلیون ایرانی برون و درون کشور قائل نیستند. اقدامات حکومت ارازل اوباش ظرف ۴۲سال اخیر در واقع موجب نه فقط تعزیه حقوق مردم ایران بلکه موجب ایجاد فضایی وحشت برای مردم منطقه نیز شده است.

“رضا بدیعی” در ادامه‌ این گفتگو را با “ناصر کمانگر” و “عمر مینایی” پناهجو در ترکیه ادامه داد.

“رضا بدیعی” خطاب به “عمر مینایی” گفتند: حل مسئله پناهجویی در گرو تسویه‌ حساب کامل مردم ایران با دستگاه جنایتکار استبدادی است. با گذر از جمهوری اسلامی است، که مردم ایران مجبور به فرار از کشور نمی‌شوند.
در رابطه با چشم‌انداز وضعیت پناهجویان “عمر مینایی” گفتند: تا وقتی این حکومت فاشیستی در قدرت هست مردم مجبور هستند علارغم میل باطنی خود تن به مهاجرت دهند.
ایشان در ادامه گفتند: پناهجویی معلول شرایط نامناسب زندگی و امنیت است و عامل آن، حکومت جنایتکار جمهوری اسلامی است. اما تا وقتی مردم مطالبه‌گر در تشکلات خودبنیاد جمع و متحد نشوند، مشکلات به حالت خود باقی است. فقط با اتحاد و همبستگی می‌توان به آرزوها، امنیت، آسایش و آزادی رسید.
در ادامه‌ی این گفتگو “ناصر کمانگر” چنین گفتند: به علت استبداد و دیکتاتور نزدیک ۵میلیون ایرانی ناچار به ترک کشور شده‌اند.

در رابطه با اتحاد و همدلی “ناصر کمانگر” چنین گفتند: ما جمعی از فعالان سیاسی و مدنی اقدام به ایجاد شورای همبستگی پناهجویان و پناهندگان ایرانی در ترکیه کردیم. چون تنها با اتحاد و کار مشترک می‌توان به خواست و مطالبات رسید.
“ناصر کمانگر” به سیاست دیپورتی دولت ترکیه اشاره کرد و گفت: اگر پناهجویی وارد مرحله دیپورت شود می‌توان با رسانه‌ای کردن و جلب حمایت بین‌المللی از آن جلوگیری کرد.

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

نوزده − یک =