گفتمان نوین چپ از “فراسوی گذار از استبداد به دموکراسی و داد” ۲۲ شهریور ۹۹. اجرا: رضا بدیعی

بخش اول

در برنامه “فراسوی گذار از استبداد به دموکراسی و داد،” گفتمان نوین چپ؛ اندیشمندان، کنشگران و فعالان با بینش چپ یعنی سوسیالیسم علمی در خصوص تحلیل مسائل و ارائه راهکارها برای برون رفت از بحران استبداد حاکم بر ایران صحبت می کنند.

روز شنبه ۱۲سپتامبر ۲۰۲۰ برابر با ۲۲ شهریور ۱۳۹۹ در بخش اول از برنامه ” گفتمان نوین چپ،” شنونده فرازهایی از گفتگوی رضا بدیعی، مدیر سامانه گذار خواهیم بود.

“رضا بدیعی” در مورد دموکراسی لیبرال که همراه با عدالت اجتماعی و با کوشش کنشگران و فعالان عدالت جو محق خواهد شد، صحبت کردند.

همچنین گفتند: اگر در جامعه امروز تولید اجتماعی است، اداره تولید نیز باید اجتماعی باشد، ادامه تولید نیز باید به دست آحاد جامعه صورت بگیرد نه فقط طبقه ای که سرمایه را در اختیار دارد .

 

 

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

ده + شانزده =