گفتگوی “رضا بدیعی” با “بهرام مشیری” در برنامه همراهان مردم ایران از “فراسوی گذار.” یکشنبه ۱۳ سپتامبر

بخش اول

رضا بدیعی: امروز رویدادها و وقایع در ایران به نحوی است که هیچ انسان آزاده‌ای، هرکس اندکی وجدان و شرف در وجودش باشد، نمی‌تواند نسبت به آن بی تفاوت باشد.
ایشان در ادامه به قتل “نوید افکاری” از معترضین مرداد ۹۷ که بدست قاضی مرگ رئیسی و دیگر گماشتگان رژیم فاشیستی انجام گرفت، اشاره کرد و گفت: حکومت با وجود فشارهای بین‌المللی و داخلی با عجله و شتابزده “نوید افکاری” را اعدام کرد.
“رضا بدیعی” در ادامه گفت: در جهان معاصر، حکومتی این چنین جنایتکار و خائن به منافع مردم ایران وجود نداشته است.این حکومت شر، سرطان و ویروسی است که به جان بشریت افتاده است.
رضا بدیعی گفت: مردم ایران عزم راسخ دارند که این حکومت فاسد و استبدادی را تغییر دهند.

در ادامه‌ی این برنامه اخبار و گزارشات در هفته‌ی گذشته از طرف “مریم مرادی” قرائت گردید.
ایشان به اعتراضات و اعتصابات داخل ایران اشاره کردند. همچنین به قتل “نوید افکاری” پرداختند‌.
“مریم مرادی” گفت: با وجود مخالفت‌های داخلی و بین‌المللی رژیم ایران “نوید افکاری” را اعدام کرد. رژیم آنقدر در اعدام “نوید” عجله داشتند که حتی او را از آخرین دیدار با خانواده محروم کرده‌ بودند.

ادامه‌ی این برنامه با آقای “بهرام مشیری”

“بهرام مشیری” سخنان خود را با اشاره به قتل “نوید افکاری” آغاز کرده و ایشان گفتند: این چند روز گذشته همه جا سخن از کشتن این جوان است که در شیراز به دستور این حکومت جنایتکار به قتل رسید. هرچند گویا مقدماتی آماده شده بود که بروند و رضایت خانواده‌ای که گفته شده است به دنبال قصاص “نوید” بودند را جلب کنند.
“بهرام مشیری” گفت: از ابزار مهم استبداد یکی ارتش، نیروهای سرکوبگر و امنیتی در دستش باشد یکی هم اعدام.
ایشان گفتند: در ایران تا برویم در دل تاریخ همه حکومت‌ها استبدادی بودند.
یکی از ابزارهای مهم استبداد جلوگیری از تشکل و تحزب در جامعه است.

ایشان در ادامه گفت: جامعه ی ایران آماده‌ی انقلاب دیگری است. اما ارگانیزیشن نداریم، تحزب نداریم، نه در داخل و نه در خارج.
ایشان همچنین راهکار گذر از این رژیم را اتحاد، همدلی و اتفاق آزادی‌خواهان دانستند.
“رضا بدیعی” از “بهرام مشیری” خواست که ریشه های تاریخی استبداد در ایران را بیان کند که “بهرام مشیری” در جواب گفتند: اجازه بدهید قبل از پرداختن به ایران اشاره‌ای بکنم به رم و یونان و انچه مغرب زمین می‌گوییم.
فرهنگ مغرب زمین مدیون دو جا است، یکی یونان و دیگری رم.
از نظر قانون، دموکراسی، هنر و فلسفه پیشتازان مغرب زمین بودند.
ایشان در رابطه با ایران گفت: حکومتی که مبتنی بر این باشد که خداوند کتابی از آسمان فرستاده است و تقدس گرایی را رواج دهد و آن‌ها را صاحب زمین و نماینده‌ی خدا بداند و مردگان مالک زنده‌ها شوند، ببینید چقدر جفنگ است.

“بهرام مشیری” در خاتمه گفت: ایران یک زندان بزرگی است، حکومت هیج حقی برای مردم ایران قائل نیست.

 

 

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

چهار × دو =