گفتگوی “رضا بدیعی” با “بهرام مشیری،” “یدی بلدی” و “جمال بامداد” در برنامه همراهان مردم ایران از “فراسوی گذار.” یکشنبه ۱۳ سپتامبر

بخش دوم

در این بخش “بهرام مشیری” به ساختار قدرت در ایران پرداخت و گفت: خمینی جنایتکار، خلخالی دیوانه و جنایتکار را فرستاده بود شیراز در آنجا یک خانم کارگر یهودی بوده به نام “شهلا گویلمز،” که حامله بوده است و توسط خلخالی جنایتکار تیر باران شد.

بهرام مشیری گفت: طبق اسناد بدست آمده آخوندهای وحشی دست نشانده‌ی آمریکا بوده‌اند.

سپس “رضا بدیعی” گفت: خمینی در جریان مبارزات مردم ایران عددی نبود، کاشانی و بروجردی هم هیچ چیز نبودند.
روحانیت، استبداد و دخالت خارجی، همواره عامل اصلی این وضعیت فعلی است که ما امروز داریم.

“بهرام مشیری” در ادامه دخالت حکومت‌های خارجی در ایران گفت: آن‌ها هیچ وقت نخواسته‌اند که دموکراسی در ایران برقرار شود. ایشان به قرار داد “دارسی” سال ۱۳۱۲ اشاره کردند و گفتند یک قرار داد استعماری بوده است.

“مشیری” به نقش تاریخی روحانیت در استمرار استبداد و واپس‌گرایی پرداخت.

“رضا بدیعی” و “بهرام مشیری” به نقش تاریخی انقلاب مشروطه و انقلاب ۵۷ برای رسیدن به آزادی و عدالت اجتماعی پرداختند.

یکی دیگر از شرکت‌کنندگان در گفتگو “جمال بامداد” بود که خاطرات خود را از درگیری و کشتار تظاهرکنندگان مخالف شاه در میدان ژاله ۱۷ شهریور ۵۷ بیان کرد.

“یدی بلدی” یکی دیگر از شرکت کنندگان در این گفتگو گفت: روحانیت و لمپنیزم همواره یار همدیگر بودند‌.
“بلدی” گفت؛ با سرکار آمدن حکومت اسلامی لات‌ها و موادفروش‌ها یعنی ارازل اوباش همه به آن پیوستند و دارای مقام و منصب شدند.

در خاتمه این گفتگو “رضا بدیعی” گفت: ما با یهودی‌ها، مسیحی‌ها، مردم آمریکا و سایر ملیت و مذاهب دیگر مشکل و دشمنی نداریم. ولی حاکمیت ارازل اوباش سرنوشت انقلاب دموکراتیک ما را ناکام گذاشتند.

 

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

ده − 7 =