گفتگوی “رضا بدیعی” با “بهرام مشیری” و “عمر مینایی” در برنامه همراهان مردم ایران از “فراسوی گذار.” یکشنبه ۱۳ سپتامبر

بخش سوم

بخش سوم این گفتگو با پرسش “رضا بدیعی” از آقای “بهرام مشیری” آغاز شد.
شباهت‌های دوران ساسانی با سال ۱۳۵۷ و تا اکنون و همچنین اختلافات این دوران‌ها را بررسی بفرمایید؟

“بهرام مشیری” در جواب گفت: یکی از شباهت‌های تضعیف ارتش هر دوی این دوران بود. همچنین به دلیل اینکه “خسرو پرویز” برادران خود را کشته بود، دربار بسیار ضعیف شده بود، به گونه‌ای که “عمر” از این ضعف استفاده کرد و به ایران لشکرکشی می‌کند.
یکی دیگر از تشابهات در دوران ساسانی نارضایتی مردم بود که داشت به انقلاب تبدیل می‌شد.
عامل این حرکت‌ها مانی و مزدک بودند.

“رضا بدیعی” گفت: علت شکست ساسانی و قادسیه نارضایتی مردم بود.

در ادامه “بهرام مشیری” یادآور شد: آشفتگی و عدم اتحاد در دربار ساسانی باعث شکست شد.

“رضا بدیعی” در ادامه اشاراتی کرد به نقش عوامل بیگانه انقلاب مشروطه و کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ و همچنین انقلاب ۱۳۵۷ که با کمک و همراهی مزدوران داخلی به شکست انجامیده شدند. در حال حاضر هم کشورهای خارجی می‌خواهند استبداد دیگری را جانشین این حکومت کنند، مشروط بر اینکه حافظ منافع آن‌ها باشد‌.

شرکت کننده‌ی دیگر خانم “شعله پاکروان” بود. که از آقای “مشیری” خواستند در رابطه با حمله مغول به ایران بیشتر صحبت کنند.
ایشان گفتند: انگار حال همان دوران است.

ادامه‌ی این گفتگو با صحبت‌های “عمر مینایی” در مورد اعتراضات و اعتصابات کارگری پی گرفته شد.
ایشان از اعتراضات کارگری هفت‌تپه علیه خصوصی سازی و دست‌آورد بیش از ۸۰٪ از مطالبات کارگران نفت، گاز و پتروشیمی به عنوان نکته قوت این دوران نام برد.
همچنین گفتند: جنبش کارگری و مزدی پرچم‌دار حرکت‌های آزادی‌خواهی و عدالت‌طلبی در کل ایران هستند.

در خاتمه این‌ گفتگو “بهرام مشیری” گفت: نمی‌شود کشتار ویرانی و نابودی حمله مغولان را با حکومتی که خودمان آوردیم و به قدرت نشاندیم، مقایسه کرد.

 

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

شانزده − 10 =