در بخش دیگر ویژه برنامه پناهجویان می‌شنوید؛ گفتگوی “مریم مرادی” فعال حقوق بشر با “حسن نائب هاشم” فعال حقوق بشر

دکتر “حسن نائب هاشم” در رابطه با راهکار مناسب برای گذر از این شرایط موجود پناهجویان گفت: پناهجویان در کنار هم باشند، نهادهایی را ایجاد بکنند و شرایط خود رسانه‌ای بکنند.

ایشان گفتند: ممکن است در شرایط بسیار بحرانی کشورها عکس‌العملی نشان دهند.

آقای “نائب هاشم” به بالا رفتن حجم ده‌ها میلیون پناهجویان در دهه اخیر اشاره کردند. همچنین رویکرد مهاجرت ستیزی جناح‌های راست افراطی در این زمینه نیز اشاره نمودند.

نکته‌ی دیگر اقای “نائب هاشم” اشاره‌ای به موقعیت درکی و هوشی بخشی از این پناهجویان بود. ایشان گفتند: پناهجویان باهوش‌ترین طیف آن اجتماع هستند. هرچند ۳٪ مردم دنیا مهاجر و پناهجو هستند ولی ۱۰٪ تولید دنیا به دست آن‌ها انجام می‌گیرد.

در آخر آقای “نائب هاشم” بار دیگر تاکید کردند که پناهجویان باید در کنار هم باشند، نهادسازی بکنند. با نهادسازی پناهجویان، نهادهای دیگری که همسویی با پناهجویان احساس بکنند در کنار آن‌ها قرار می‌گیرند.

 

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

دو + نه =