گفتگوی “رضا بدیعی” با دکتر “حسن نائب هاشم” فعال حقوق بشر

“رضا بدیعی” ابتدا اشاره کرد به تاریخ حکومت‌های استبدادی در ایران، همچنین از جنبش آزادی‌خواهی و نقش شبکه‌های اجتماعی برای اطلاع رسانی و هماهنگی درون آن‌ها یادآوری کرد.

دکتر “حسن نائب هاشم” صحبت های خود را چنین شروع کرد: در هفته های اخیر اعتراضات داخل ایران افزایش پیدا کرده ‌است.

ایشان به قتل “نوید افکاری” اشاره کردند و گفتند: یکی از مسائل مهم در ایران مسئله اعدام است. ایشان از اعدام بعنوان قتل عمد دولتی نام برد.

همچنین گفت ۱۷۰ کشور دنیا مسئله اعدام را حذف کرده‌اند. در این شرایط اعدام در حکومت ایران ابعاد وسیعی دارد.

آقای “نائب هاشم” اشاره کردند به اعترافات اجباری افراد علیه خود که گاها موجبات به وجود آوردن حکم اعدام برای شخص یا اشخاص دیگر شده ‌است یا می‌شود.

در ادامه‌ی این گفتگو “رضا بدیعی” این پرسش را از آقای “نائب هاشم” مطرح کرد: نکته‌ای که حالا خیلی برجسته شده ‌است هماهنگی هرچه بیشتر مردم ایران برای تغییر بنیادی ساختار قدرت در ایران است. آیا شما باور دارید که این تغییر بدون دخالت بیگانه و باید بدست مردم ایران شکل بگیرد؟ همچنین پرسیدند که آیا موافق هستید که مشکل اصلی ما در ایران استبداد است؟

دکتر “حسن نائب هاشم” در پاسخ گفتند: بله مشکل ما وجود حاکمیت استبدادی است. این می‌تواند بزرگترین جبهه‌ها، اتحاد و همگرایی را به وجود بیاورد.

ایشان در ادامه به زندانیان سیاسی و از جمله نسرین ستوده اشاره کردند.

“حسن نائب هاشم” در پاسخ پرسش “رضا بدیعی” در رابطه با دخالت کشورها برای استقرار دموکراسی در ایران گفت: اگر دخالت دولت‌ها از زاویه‌ی حقوق بشری باشد، می‌تواند تاثیر گذار باشد.

دکتر “حسن نائب هاشم” در ادامه گفتند: دموکراتیزه شدن جامعه یک روندی است. بلافاصله با سرنگونی و گذار از این حکومت با برقراری دموکراسی رو به رو نیستیم، متاسفانه نهادهای مدنی، نهادهایی که قابلیت ایجاد دموکراسی را دارند خیلی ضعیف هستند.

ایشان در ادامه به تاریخ ایران و دوران‌های مختلف صدساله اخیر اشاره کردند.

ایشان تاکید کردند برای رسیدن به دموکراسی پایدار نیازمند شکل‌گیری نهادهای مدنی است‌.

 

 

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

دو + 9 =