برنامه ” گفتمان نوین دموکراسی و داد ” از سامانه “فراسوی گذار از استبداد به دموکراسی و داد.” یکشنبه ۴ اکتبر، گفتگو “رضا بدیعی” با “عمر مینایی”

برنامه “گفتمان نوین دموکراسی و داد” از سامانه فراسوی گذار از استبداد به دموکراسی و داد در رابطه با بررسی، تحلیل و تفسیر گذشته و حال برای استقرار دموکراسی و داد است. این گفتمان درباره چگونگی اتحاد نیروها برای کامیابی یک انقلاب دموکراتیک است.
در بخش اول این نشست گفتگوهای “رضا بدیعی” مدیر سامانه گذار با “عمر مینایی” کنشگر سیاسی و فعال جنبش کارگری را خواهیم شنید.

“رضا بدیعی” مدیر سامانه‌ گذار با مقدمه‌ای از اهداف گفتمان نوین دموکراسی و داد برای گذار از استبداد شروع کرد: گفتمان نوین دموکراسی و داد تلاش می‌کند با استفاده از تجارب گذشته و دست آوردهای حال، مسیرهای تاریک را روشنایی بخشد.
ایشان همچنین گفتند: هدف ما این است که با کمک کنشگران آزادی‌خواه و عدالت طلب مناسب‌ترین و کم هزینه‌ترین مسیر را برای رسیدن به اهداف مشترک یعنی آزادی، استقلال، مردم‌سالاری و عدالت اجتماعی را پیدا کرده و آن‌را تداوم می‌بخشیم.
“رضا بدیعی” تحولات امروز جامعه ایران را منشا گرفته از گذشته ارزیابی کردند و گفتند: ما در دوران شکوفایی حقوق انسانی زندگی می‌کنیم. این دوران جنگ و خشونت نیست، دوران آزادی، عدالت، حقوق بشر، امنیت، آسایش و آرامش است، نباید اجازه داد اقلیت ناچیزی برای قدرت‌طلبی و سودپرستی بیشتر از این، زندگی را برای بشر تیره و تار کنند.
ایشان گفتند: باید در ایران تغییرات بنیادی و برای رسیدن به دموکراسی و مردم سالاری به‌وجود آورد.
ادامه‌ی این گفتگو با پرسشی از “عمر مینایی” پی گرفته شد.
“رضا بدیعی”: صحبت‌های زیادی در رابطه با اتحاد نیروها است، به نظر شما اگر ما بخواهیم دچار ناکامی نشویم و انقلاب دموکراتیک به نتیجه برسد چه باید کرد؟
“عمر مینایی” در پاسخ گفت: انقلاب اجتماعی بدون اتحاد و همبستگی به سرانجام مقصود نمی‌رسد. اما این اتحاد و همبستگی بر اساس منافع مشترک شکل می‌گیرد.
ایشان علت شکست انقلاب دموکراتیک سال ۱۳۵۷ را عدم سازمان یابی توده‌ای از پایین و توهم بخش وسیعی از مردم به حکومت جمهوری اسلامی می‌دانست.
همچنین گفتند: در شرایط اخیر برای رسیدن به آزادی و عدالت اجتماعی باید جنبش نیرومندی از پایین شکل بگیرد، سازمان‌دهی شود و از طریق تشکلات، اعتراضات را سازمان دهی کنند و با ایجاد شوراها سرنوشت خود را به دست خود رقم زنند.

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

1 × 3 =