ارائه گزارش این هفته‌ی پناهجویان توسط “ناصر کمانگر”

ویژه برنامه “همبستگی جهانی با پناهجویان” شنبه‌ها از سامانه فراسوی گذار از استبداد به دموکراسی و داد. با حضور جمعی از پناهجویان و مدافعین حقوق پناهجویان، ضمن بررسی مسائل و مشکلات پناهجویان به تحلیل و ارائه راهکار به منظور دستیابی به اتحاد و همبستگی جهانی با پناهجویان می پردازد.

در اولین بخش از برنامه روز شنبه ۱۰ اکتبر ۲۰۲۰ – ۱۹ مهر ۱۳۹۹ – گزارش خبری هفته از وضعیت پناهجویان توسط “ناصر کمانگر” (عضو شورای همبستگی پناهجویان ایرانی در ترکیه) ارائه می‌گردد .

“ناصر کمانگر” اخبار و گزارشات پناهجویی را با روز جهانی مبارز با اعدام شروع کرد.
ایشان گفتند: حکومت ایران به حکومت ۱۰۰ هزار اعدام شناخته شده است. ایران رکورد دار اعدام در جهان است.
همچنین به ۳۳ پناهجوی دیپورت شده از ترکیه به ایران، در سال گذشته اشاره کردند و گفتند: متاسفانه هیچ خبری از سرنوشت آن‌ها در دست نیست.

همچنین به نقش شورای همبستگی در رابطه با دیپورت خانم “سواری” پناهجوی سیاسی اهوازی پرداختند.

 

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

8 + 17 =