ضرورت اتحاد نیروهای چپ و تقویت نقش چپ در حیات سیاسی اجتماعی ایران-مهدی فتاپور

جلسه پرسش و پاسخ تلگرامی شنبه ۴ مهر ۱۳۹۹، با موضوع “ضرورت اتحاد نیروهای چپ و تقویت نقش چپ در حیات سیاسی اجتماعی ایران” با حضور مهمان برنامه؛ “مهدی فتاپور”

برخی از سوالات مطرح شده در جلسه پرسش و پاسخ به این شرح بود؛ حزب چپ ایران اتحاد عمل با دیگر گروه‌ها را بر اساس اعتقاد به جمهوری خواهی قرار داده است. در حالیکه بعضی ها معتقدند محتوای برنامه‌های دموکراسی خواهانه احزاب باید مد نظر باشد نه شکل آن در آینده. لطفا نظرتان را بفرمایید.
در فضای مجازی، بحث پرداختن به اشتباهات گذشته احزاب، تنش‌ها و اصطکاکات فراوانی را بین هواداران احزاب و سازمان‌ها موجب می‌شود. بطوریکه بحث های اساسی به حاشیه می‌رود و نیروی و انرژی بسیاری از فعالین گروه‌های مجازی را که به همگرایی و اتحاد عمل اعتقاد دارند را از آنها سلب می‌کند.
آیا شما در این باره با رهبران دیگر احزاب و سازمان‌ها گفتگوهایی داشته‌اید که این تنش ها کمتر شود و هواداران رو در روی هم قرار نگیرند؟
برای رفع این معضل چه عللی باعث می‌شود که نتوان دعوت برای اتحاد عمل را همزمان با گفتگو در باره گذشته را با هم پیش برد؟
تفکرات ایدآلیستی راه رشد غیر سرمایه داری حاکم بر چهارچوبه نظری اکثریت که بزرگترین تشکل چپ خاورمیانه را تکه پاره نمود را چقدر موثر در ابقاء و استمرار حکومت اسلامی میدانید ؟
نئولیبرالیسم آمریکا در پی غلبه بر ارکان حاکمیت و تسلط بی قید و شرط بر جامعه ایران است، لذا فکر نمی‌کنید اولین نتیجه‌ی چنین تفوق احتمالی، زیر ضرب بردن نیروهای رادیکال و پراکنده ی ایران بخصوص چپ ها باشد؟
تحلیل شما از ساختار ایران در ضمینه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و امنیتی چیست و راه گذار از این نظام را چگونه ارزیابی میکنید؟ با توجه به اینکه این حاکمیت به حداقل‌های دموکراسی در عرصه ملی و جهانی بها نمی‌دهد.

این جلسات معمولا هرهفته در کانال و گروه‌های مختلف تلگرامی از جمله گروه “به یاد رفیق رئیس دانا و برای اتحاد عدالت‌خواهان،” برگزار می‌شود.

در ادامه فایل های صوتی این جلسه پرسش و پاسخ تلگرامی آمده‌است. (این فایل‌ها را می‌توانید در شبکه های اجتماعی سامانه گذار نیز دنبال کنید.)

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

1 × 2 =