اخبار و گزارشات ویژه “همبستگی جهانی با پناهجویان” از “فراسوی گذار،” شنبه ۱۷ اکتبر ۲۰۲۰ -ناصر کمانگر

ناصر کمانگر در اخبار و گزارش این هفته به خبر جانباختن پناهجوی کرد “مناف ابراهیم” که به همراه تعداد دیگری از کردستان عراق قصد عبور از دریا و رسیدن به یونان را داشتند پرداخت.

پلیس یونان بعد از شکنجه و آزار این پناهجویان آن‌ها را به ترکیه بازگردانده است.

در ادامه همین خبر آمده است که قایق حامل پناهجویان تونسی غرق و تعدادی جانباخته و ناپدید شده‌اند.

خاتمه این بخش، گزارش خبر قتل معلم فرانسوی به دست تروریست افراط گرایی اسلامی و وضعیت بحرانی کمپ پناهجویان کاراتپه در یونان بود.

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

پنج + چهارده =