دین و خدا را از اسارت و زندان «آخوند» نجات دهید تا شما نیز پیشرفت و توسعه کرده و روی سعادت به خود را ببینید -هاشم خواستار

پیام هاشم خواستار، «نماینده مبارز معلمان آزاده ایران» از زندان به مردم ایران:
دین و خدا را از اسارت و زندان «آخوند» نجات دهید تا شما نیز پیشرفت و توسعه کرده و روی سعادت به خود را ببینید

ملت قهرمان ایران:
دین و خدا را از اسارت و زندان آخوند نجات دهید تا شما نیز پیشرفت و توسعه کرده و روی سعادت به خود را ببینید.

پرتغالیها درسال ۱۵۰۷ میلادی با سلاح جدید(توپ و تفنگ ) تنهابا۴۶۰ نفرو ۶ کشتی جنگی در سواحل هرمز پیاده شده و با سی هزار مرد جنگی شمشیرزن متعلق به شاه اسماعیل صفوی که شش سال از استقرار حکومت آنها می گذشت جنگیده و پیروز شدند. شاه عباس اول در سال ۱۶۲۲ یعنی بعداز۱۱۵سال با کمک انگلیسیها بر پرتغالی ها پیروز و آنها را از خلیج فارس بیرون کرد. این جملات چه را می رساند؟ یعنی حدود ششصد سال است که از اروپا (اکنون امریکا و شرق آسیا نیز اضافه شده)عقب مانده و عقب مانده و عقب مانده تر شدیم.
چرا و چرا و چرا؟؟؟!!! درسال ۱۴۵۳ترکان عثمانی قسطنتنیه پایتخت روم(اروپا)شرقی را فتح کردند که باعث رنسانس و بیداری اروپا شد. اروپا کدام داروی خواب آور را خورده بودند که بیدار شدند؟
در کنار استبداد شاهان نزدیک هزار سال روحانیت کلیسا و در راس آن پاپ ،عقل و اندیشه و فکر مردم اروپا را به بهانه بردن آنها به بهشت ربوده تا ثروت آنها را غارت و به ناموسشان تجاوز کند. ملت های اروپا درصورت عدم باور به عقاید و چرندیات کلیسا با سخت ترین ابزارها شکنجه و سرانجام در آتش می سوختند. پس چطور پیدا شدند؟ طی یک پروسه بسیار سخت و طولانی و با فداکاری انسان های بسیار ازجمله کالوین و لوتر و لوترها بیدارشدند.

لوترو لوترها بیان کردند که انسان می تواند مستقیم و بدون روحانیت کلیسا با خدا ارتباط برقرار کرده و متدین باشد. بعدها اندیشمندان بزرگی همچون دکارت پیدا شدند که اعلام کردند: من فکر می کنم پس هستم.(من در زندان وکیل آباد مشهد اعلام می کنم : من تغییر می دهم پس هستم.) برای ما شرقیها اولین نمود بیداری اروپا اختراع توپ و تفنگ بود.
شاه اسماعیل نماینده خود را به بندرعباس فرستاد که مالیات بگیرد، پرتغالی ها توپی بدرقه اوکردند. نماینده شاه از ترس می گریخت و چون صدای توپ نشنیده بود سخت به وحشت افتاده بود.(نقل از جامعه شناسی نخبه کشی نوشته علی رضاقلی) درست برعکس اروپا که شروع به بیداری کرد ما ایرانیان به خواب عمیق و عمیق و عمیقتری رفتیم که هنوز ادامه دارد. در واقعه رژی آیت الله میرزای شیرازی تنباکو را حرام که زنان ناصرالدین شاه نیز بخاطر تقلید از آن مجتهد حاضر نمی شوند قلیان برای شاه روشن کنند. ظاهر قضیه که با یک فتوا باعث لغو قرارداد استعماری شده بسیار خوب است اما به عمق آن که بیندیشی نشان از گوسفند بودن یک ملت دارد. چنین ملتی که گوسفند است و نمی خواهد اندیشه کند و کسانی دیگر بجایش تصمیم گرفته و اندیشه می کنند که سالها از حجره بیرون نیامده و از دنیا به معنی واقعی بی خبرند باید ملتی عقب مانده باشد.

از قاضی دادگاه فرمایشی اخیرم خواستم تا بگوید که مسلمانان در این سیصد سال یک اختراع داشته اند تا سکوت کنم!!
خلق را تقلیدشان بر باد داد.
ای دو صد لعنت براین تقلید باد.

استثناء، قاعده و قانون نمی شود، از یک میلیون روحانی یک آیت الله طالقانی بیرون آمده.
روحانیت در تمام جنگ ها و جنبش ها و انقلابها، یا خیانت کرده و یا آنرا به انحراف کشانده اند.
عامل شروع و شکست جنگها بین ایران و روس آیت الله های نجف بودند.
در راس خیانتکاران به انقلاب مشروطیت شیخ فضل الله نوری بود. در راس خائنین به جنبش ملی شدن نفت آیت الله کاشانی بود.

تا قبل از پیروزی انقلاب ۵۷ آقای خمینی خودش را بسیار روشنفکر و آزادیخواه معرفی کرد. بعد از انقلاب قدرت را که قبضه کرد آشکارا اعلام کرد که خدعه کردم و تمام آزادیهای مشروع و قانونی ملت را گرفته و منتقدین و مخالفین را یا خانه نشین و یا تبعید و یا زندان و یا اعدام کرد.

شیخ فضل الله نوری را نیز شهید اعلام کرده و بلوار و خیابان به نام اوکرد. یعنی انقلاب ملت که آزادی عنصر اصلی و پایه ای آن بود را دزدید..

چگونه شکست جنگ های دویست ساله صلیبی و قستنطنیه باعث بیداری اروپائیان شد که اروپائیان به پاپ و کلیسا و خدای کلیسا و هر چه مقدس بود شک کردند اما ما ایرانیان با شکست از پرتغال و روس و انگلیس و عراق به آیت الله ها شک نکردیم!!
پس نصرت الهی آیت الله ها که وعده می دادند چه شد؟

در طول تاریخ همیشه شاهان و روحانیون باهم ملت را غارت و چپاول کرده اند.
با انقلاب ۵۷ و کنار گذاشتن شاه، روحانیون به تنهایی ملت را استثمار و غارت می کنند.
بزرگترین دست آورد انقلاب ۱۳۵۷ این است که برای اولین بار دست غارتگری روحانیت بعد از ۱۴۰۰ سال رو شد.

ملت قهرمان ایران همانطور که لوتر تمام جهنم را خرید تا دیگر کسی به جهنم نرود، من معلم زندانی اعلام می کنم که جهنم از شاه و روحانیون حریص و طماع و ستمکار و آدم کش و متجاوز پرشده و تنها تعدادی صندلی خالی باقیمانده اختصاص به روحانیت حاکم در ایران دارد که بزودی اینها به جهنم رفته و خداوند تابلوی ظرفیت تکمیل را بر روی درب ورودی جهنم آویزان خواهد کرد.
بعد از این دیگر کسی به جهنم نخواهد رفت.

ملت قهرمان ایران :نمی خواهم شما را بی دین کرده و یا دینتان راب گیرم.(البته اگر کسانی بی دین شدند اختیار خود را دارند.) اما مگر خدا در قران نمی گوید که از رگ گردن به شما نزدیک ترم؟؟ پس این وسط روحانیت چکاره است؟

یعنی با دسترنج خودتان کسانی به نام روحانی پرورش داده تا گردن کلفت و شکم گنده شده و به مال و جان و ناموس شما تجاوز کند؟
اگر این روحانیون تبلیغ دین می کنند چرا مردم ایران در حکومت آخوندی از این دین فراری و درفقر و فلاکت و سیه روزی بسر می برند؟

ملت آلمان پروتستان از یکدست ترین ملت های دنیاست.(مذهب پروتستان روحانیت را از بین خود و خدایش حذف کرده.) و به نسبت جمعیت و مساحت و امکانات خدادادی از پیشرفته ترین کشورهای اروپا و حتی دنیا می باشد.(حتی از آمریکا به نسبت پیشرفته تراست.) بالعکس اسپانیای کاتولیک پیرو کلیسا و پاپ از عقب مانده ترین کشورهای اروپاست.

ملت قهرمان ایران، دین و خدا را از اسارت و زندان آخوند نجات دهید تا شما نیز پیشرفت و توسعه کرده و روی سعادت بخود ببینید.

بخاطر محدودیتهای زیاد زندان بسیار خلاصه نوشتم تا بتوانم مقاله را بیرون بفرستم. از تمام رسانه ها و آزادیخواهان می خواهم که این مسئله را به بحث گذاشته تا ایرانیان راه نجاتشان ر اپیداکنند.

با خون خود نوشتم از جان خود گذشتم یا مرگ یا آزادی ، یا مرگ یا آزادی

بند۶/۱ زندان وکیل آبادمشهد نماینده معلمان آزاده ایران هاشم خواستار مهر۱۳۹۹

منبع: کانال فریاد زندانیان

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

17 − 1 =