تفسیر اخبار به زبان کردی. تهیه و اجرا:یدی بلدی

تفسیر خبر به زبان کردی، شنبه‌ها از سامانه “فراسوی گذار از استبداد به دموکراسی و داد.” در برنامه این هفته (شنبه ۷ نوامبر ۲۰۲۰- ۱۷ مهر ۱۳۹۹) “یدی بلدی” جامعه شناس و کنشگر سیاسی به مهمترین موضوعات از جمله:
-انتخابات آمریکا

-بحران کرونا و افزایش تعداد قربانیان در روز

-بی توجهی به مساله معیشت و اقتصاد جامعه

-سالگرد اعتراضات مردم در آبان ۹۸ و … پرداختند.

در ادامه “یدی بلدی” چنین گفتند: “ترامپ” سرکار آمد، اما عملکرد او به نفع مردم آمریکا، مجامع بین‌المللی و مردم ایران نبود.
مردم ایران برای تغییر سرنوشت خویش باید متکی به نیروی خود باشند.

همچنین در رابطه با تضاد بین توده‌های مردم ایران و حاکمیت جمهوری اسلامی گفتند؛ هرچند این حکومت برخورد بسیار خشن به اعتراضات مردمی داشته است. اما جنبش دی ماه ۹۶، مرداد ۹۷، آبان ۹۸ زنده و پایدار است. امید آن می‌رود که هر آن شعله‌هایش دوباره و با قدرت و نیروی بیشتر زبانه بکشند.

 

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

2 × 5 =