برنامه ” گفتمان نوین دموکراسی و داد،” از سامانه فراسوی گذار از استبداد به دموکراسی و داد

برنامه “گفتمان نوین دموکراسی و داد” از سامانه فراسوی گذار از استبداد به دموکراسی و داد به منظور بررسی، تحلیل و تفسیر گذشته و حال، برای استقرار دموکراسی و داد است.

شنبه ۷ نوامبر ۲۰۲۰ برابر با ۱۷ آبان ۱۳۹۹

در بخش اول این نشست “رضا بدیعی” مدیر سامانه گذار اظهار نمودند که کودتای ۲۸ مرداد با خائنین داخلی و همراهی دشمنان خارجی انجام شد. ایشان به موضع ترامپیست های ایرانی، همان کسانی که اعلام می‌کردند “دوره‌ی ترامپ برای مردم خوب بوده است.” نیز بعنوان عوامل استبداد اشاره نمودند و گفتند؛ اینکه بعضی مردم ایران به امید ” امام ترامپ ” هستند تا یک روز بیاید و آنها را نجات دهد، نباید خرده گرفت چون از آگاهی و اندیشیدن محروم مانده‌اند.

“رضا بدیعی” در مورد امریکا و انتخاب آقای “بایدن” به عنوان رئیس جمهور آمریکا گفت: در جامعه‌ی دموکراتیک و حتی طبقاتی مانند امریکا می‌توان با شرکت در فعالیت‌ها سیاسی راه درست را انتخاب کرد و پیش برد. اما برای ما مردم ایران اصل گذار از استبداد حاکم برای رسیدن به آزادی، برابری و عدالت اجتماعی است.
ایشان تاکید کردند که مبارزه در ایران ادامه دارد. ریشه کن کردن این حکومت استبدادی به دست مردم ایران با حمایت آزادی خواهان و برابری طلبان سراسر جهان امکان پذیر است.

 

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

یک × 1 =