برنامه “گفتمان نوین دموکراسی و داد.” گفتگوی رضا بدیعی با عباس مظاهری

برنامه “گفتمان نوین دموکراسی و داد،” از سامانه فراسوی گذار از استبداد به دموکراسی و داد به منظور بررسی، تحلیل و تفسیر گذشته و حال، برای استقرار دموکراسی و داد است.

شنبه ۷ نوامبر ۲۰۲۰ برابر با ۱۷ آبان ۱۳۹۹

در بخش دوم گفتگوی “رضا بدیعی” مدیر سامانه گذار با “عباس مظاهری” فعال سیاسی را می‌شنویم.

آقای “مظاهری” به نقش عوامل فرصت طلب و دورو در گرویدن به مشروطه صحبت‌هایی ایراد کردند.
ایشان گفتند: در سال ۱۲۹۹ دولت انگلیس رضا شاه را واداشت تا به کمک “سید ضیا طباطبایی” دست به کودتا بزند. در ادامه این پروسه بود که بعد از چهار سال رضا شاه به سلطنت رسید. “رضا شاه” با به سلطنت رسیدنش پا روی تمام اصول مشروطه گذاشت، در واقع مشروطه با به قدرت رسیدن رضا شاه پایان یافت.

ایشان همچنین به نقش انگلیس برای ساختن راه آهن جنوب به شمال و کمک دولت انگلیس به حکومت تزار روسیه برای سرکوب بلشویک‌ها پرداختند.
آقای مظاهری گفتند: بنا به اعتراف کارگزاران رضا شاه بیش از چهل هزار نفر از مبارزان، فعالان و مردم، توسط حکومت رضا شاه کشته شده‌اند.

در ادامه به کودتای ۲۸ مرداد، نقش کشورهای خارجی در آن، نهادینه شدن استبداد حکومتی تا قبل از انقلاب و به قدرت رسیدن خمینی نیز پرداختند.
آقای “مظاهری” درباره‌ ترامپ و انتظارات مردم ایران از او چنین گفتند: بخشی از مردم ناآگاه تصور می‌کنند چون ترامپ این آخوندها را تحریم کرده، دشمن آن‌ها ست و می‌خواهد حکومت جمهوری اسلامی را برکنار کند. اما این تصور بسیار غلط و نادرستی است.

در ادامه “رضا بدیعی” پرسیدند: آیا در دوران چهارساله ریاست جمهوری ترامپ حکومت ایران نسبت به جنبش‌های اعتراضی و اجتماعی ایران کمتر خشونت نشان داده است؟

آقای “مظاهری” در جواب گفتند: در دوران ترامپ رژیم ایران به خشن‌ترین شکل ممکن مردم ایران را به زیر فشار امنیتی و اقتصادی برده است.

 

 

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

یازده − 6 =