برنامه “گفتمان نوین دموکراسی و داد،” گفتگوی رضا بدیعی با احمد خزاعی

برنامه “گفتمان نوین دموکراسی و داد” از سامانه فراسوی گذار از استبداد به دموکراسی و داد به منظور بررسی، تحلیل و تفسیر گذشته و حال، برای استقرار دموکراسی و داد است.

شنبه ۷ نوامبر ۲۰۲۰ برابر با ۱۷ آبان ۱۳۹۹

در بخش سوم “احمد خزاعی” نویسنده و پژوهشگر درباره شکست عوام‌فریبی در آمریکا و نشان دادن جدال و پیروزی در انتخابات اظهاراتی داشتند، که در ادامه “رضا بدیعی” مدیر سامانه گذار به شکست “فاشیست” در آمریکا اشاره نمودند و گفتند؛ می‌تواند برای کنشگران امری ستودنی باشد. پیروزی بایدن و شکست عوام‌فریبی در آمریکا برای علی خامنه‌ای و طرفدارانش خبر بدی است چون مبارزان عزم خود را جزم نموده‌اند تا شر این جنایتکاران را از جامعه ایران برکنند. مردم ایران در راه آزادی شکنجه و اعدام شده‌اند و هم اکنون در زندان‌ها به سر می‌برند اما از آرمان‌های بشری خود دست برنداشتند. پیروزی “دموکراسی” علیه عوام‌فریبی در جوامع دموکراتیک خبر خوبی برای استبداد محوران نخواهد بود .

“احمد خزاعی” گفت: سرمایه‌داری، در جهان بحران زده ‌است. ایشان علت فقرهای گسترده در جهان را دستمزدهای پایین، بیکاری‌های وسیع‌ و عدم کارآمد بودن سیستم‌های حاکمیت بر شمردند.
ایشان کودتا در برزیل، ایمنی گله‌ای در انگلستان، حکومت استبدادی در ایران و همچنین پیدایش ناسیونالیسم فاشیستی را در بخشی از کشورهای جهان از جمله امریکا، عامل خطرناکی برای جامعه جهانی دانستند.
در این رابطه به نقش ترامپ در نفرت پراکنی بین زنان، مردان، لاتین تباران، سیاهان و … توضیحاتی دادند.
احمد خزاعی گفت: جنبش جان سیاهان اهمیت دارد و میلیون‌ها انسان را به خیابان‌ها آورد.
ایشان همچنین گفتند: آقای برنی سندرز مطالبات سوسیالیستی را به حزب دموکرات تحمیل کردند.
ترامپ با شعار ضد سوسیالیستی وارد کارزار انتخاباتی شد ولی خوشبختانه شکست خورد.

در ادامه “رضا بدیعی” چنین گفت: اولین گام ما در ایران گذار از استبداد است تا راه برای ورود آزادی و جامعه محوری فراهم شود.
شکست ترامپ درسی است برای استبداد محوران و جای خوشحالی دارد برای تمام کسانی که در ایران برای برقراری دموکراسی و داد تلاش می‌کنند. پیروزی دموکراسی خواهی بر عوام‌فریبی در جامعه دموکراتیک خبر خوبی برای میلیون‌ها انسان آزادی‌خواه و برابری طلب است.

 

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

نوزده − شانزده =