نژادپرستی و نارضایتی‌های معیشتی باعث به قدرت رسیدن ترامپ در سال ۲۰۱۶ شد

شنبه ۲۱ نوامبر ۲۰۲۰ برابر با اول آذر ماه ۱۳۹۹

در قسمت اول، گفتگوی “رضا بدیعی” مدیر سامانه گذار را با دکتر “کوروش پارسا” فعال سیاسی و حقوق بشر در ایران را در رابطه با موضوع “ترامپیسم” و چگونگی برآمدن آن خواهیم شنید.

ابتدا آقای “کوروش پارسا” خود را معرفی کردند و سپس آقای “بدیعی” از ایشان خواستند که در مورد پدیده ترامپیست توضیح دهند.
آقای پارسا در جواب گفت: فعالیت سیاسی ترامپ با زیر سوال بردن تولد آقای اوباما در امریکا شروع شد.

ایشان ترامپ را از پیروان تئوری توطئه و گرایش راست‌تیسم معرفی کردند و گفتند: همیشه کسانی هستند که به خاطر فرار مالیاتی، خدمات اجتماعی و عمومی را زیر سوال می‌برند. در دوران اوباما علیه نژادپرستی و در حمایت از قشرهای آسیب پذیر، اقلیت های جنسیتی و مهاجرت اقدامات مفیدی انجام گرفته بود که این باعث ناراحتی بخشی از جامعه امریکا شد.
آقای پارسا به جهانی شدن و تبعات آن بر زندگی کارگران آمریکا اشاره کردند که در اثر گسترش فقر زمینه رشد ناسیونالیسم مساعد شده است.

در ادامه “رضا بدیعی” پرسیدند؛ آیا عامل خارجی، شبکه‌های اجتماعی و قضیه اوکراین در به قدرت رسیدن ترامپ موثر بوده است؟
آقای پارسا در جواب گفت: بی شک دخالت خارجی از جمله روسیه موثر بوده است. اما خود خانم کلینتن هم یک دافعه  ۵-۶ درصدی داشته است.

آقای دکتر پارسا در خاتمه عملکرد ترامپ در زمینه بین‌المللی و داخلی را منفی دانست.

 

 

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

دو × یک =