انقلاب مشروطه در ایران همان چیزی را می‌خواست که در کشورهای پیشرفته کنونی برقرار است.

همایش همراهان مردم ایران برای گذار از استبداد به دموکراسی و داد؛ یک‌شنبه ۲۲ نوامبر ۲۰۲۰ برابر با دوم آذر ماه ۱۳۹۹.
در بخش دوم همایش، “امیرحسین لادن” پژوهشگر، فعال اجتماعی و سیاسی در رابطه با تحولات سیاسی اخیر در آمریکا، گروه‌های فشار و لابی‌ها چنین بیان نمودند؛ با نگاهی به نیم قرن گذشته دو عامل، دموکراسی آمریکا را به شدت آسیب پذیر کرده است، ورود مذهب و پول. زمانیکه منافع یک گروه ویژه بر منافع جمعی و ملی ارجعیت می‌یابد، نتایج یک بعدی می‌شود. ترازوی عدالت نامیزان و تعادل و توازن جامعه به هم می‌ریزد.
وی در ادامه گفت پدران دموکراسی در آمریکا به عمد کلمه خدا را در قانون اساسی نیاورده‌اند. اولین کلمه این سند “ما مردم” می‌باشد. یعنی مشروعیت رهبری از مردم است، نه از مذهب.

“رضا بدیعی” مدیر سامانه گذار تاریخ مبارزات مردم ایران برای رسیدن به آزادی و عدالت اجتماعی را مرور کرد، همچنین یادآور شد که؛ مردم ایران حق دارند مسیر زندگی خود را بر اساس میل و آرزوهای خودشان تعیین کنند. منافع مردم ایران در جنگ و خشونت‌طلبی مذهبی و فرقه‌ای با کشورهای همسایه و جهان نیست.
از دوران حکومت قاجار و انقلاب مشروطه مردم ایران برای رسیدن به آزادی، عدالت‌خواهی و داد تلاش و مبارزه می‌کنند.

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

5 + سیزده =