‍ دهم دسامبر روز جهانی حقوق بشر

هدف از نامگذاری این روز این است که حقوق انسانها فارغ از نژاد، مذهب ، فرهنگ و یا دیدگاه نظری و سیاسی به شکل برابر برسمیت شناخته شده و با انسان به مثابه انسان برخورد شود ۔ نامگذاری این روز توسط تمام نهادهای حقوق بشر و عدالت طلب جهان برسمیت شناخته شده است. با وجود نامگذاری چنین روزی متاسفانه امروزه شاهد این واقعیت تلخ هستیم که به دلایلی از قبیل جنگ ، خشونت ، حکومتهای مستبد، میلیونها انسان علیرغم میل باطنی خویش ناچار شده اند دست به یک ریسک خطر ناک بزنند. این انسانهای دردمند خانه و کاشانه شان را ترک و مسیر پر مخاطره مهاجرت و کوچ اجباری (فرار ) را در پیش گرفته اند.

متاسفانه این مردم بی پناه در زور آزمایی و معادلات منطقه ای تبدیل به ابزاری برای منافع سیاسی آنها شده اند. با وجود اینکه حقوق جهانشمول پناهندگان در کنوانسیون ژنو ۱۹۵۱ و پروتکل الحاقی آن برسمیت شناخته شده است ، اما توسط حکومتها و نهادهای حقوق بشری علی الخصوص امضا کنندگان این کنوانسیون آنگونه که انتظار می رود مورد حمایت قرار نگرفته است.
در اینجا به مناسبت دهم دسامبر روز جهانی حقوق بشر به عنوان شورای همبستگی پناهجویان به تمامی مجامع بین المللی و نهادهای مدعی حقوق بشر یادآوری می کنیم که:
پناهجویان و پناهندگانی که خارج از خواست و اراده شان ناچار گشته اند تن به چنین وضعیت ناخواسته ایی بدهند قربانیان خاموشی هستند که هیچ گونه نقش و دخالتگری در شکل گیری جنگ و خشونت نداشته اند. آنها به علت جنگهای تحمیلی و حکومتهای خودکامه ، دار و ندارشان راچوب حراج زدند ، و مسیر پر مشقتی را برگزیده اند که هیچ دورنمای روشنی برای امنیت و آسایش شان ترسیم نمی شود. آنان از دردی فرار کرده اند اما با مصائب و مشکلات صد چندان بیشتر گرفتار شدند.
در چنین شرایط سخت و غیر قابل تحملی امروز به حال خود رها شده اند .
ضرورت دارد بر روی این اصل بار دیگر تاکید کنیم : مسئله امنیت ،آرامش ، حفاظت ، بیمه و سلامتی پناهجویان ابتدایی ترین حق و حقوق انسانی آنهاست این اصل نیازمند برسمیت شناختن توسط سازمان ملل ، دیگر نهادها و ارگانهای حقوق بشری و انسان دوست است . پناه جویان و مهاجران که بیشتر از یک درصد جمعیت جهان را تشکیل می‌دهند ، نباید فراموش شوند ویا به وجه المصالحه فی مابین آنها گردند.

در روز ۱۰ سپتامبر روز جهانی حقوق بشر شورای همبستگی از سازمانهای بین المللی از جمله : کمیساریای عالی پناهندگان ، عفو بین الملل، هیومن رایت واچ درخواست می کند نسبت به پناهندگان ایرانی در ترکیه حساسیت بیشتری نشان داده و در رابطه باحق و حقوق ضایع شده آنها عکس العمل مناسب تری نشان دهند . امیدواریم همچنانکه هرساله رژیم فاشیست ایران را به عنوان ناقض حقوق بشر محکوم می کنند ، شرایط ویژه و بحرانی پناه جویان ایرانی را نیز دریابند و آن را در اولویت رسیدگی قرار دهند. وضعیت ناگوار پناهجویان ایرانی در ترکیه نباید تحت الشعاع روابط مابین دولت ها ، وضعیت جنگ زده سوریه و سیاستهای آمریکا در قبال پناهندگان قرار گیرد.
زندگی حدود ۴۰ هزار پناهجو ایرانی در مخاطره قرار دارد ،که بدون کمترین امکانات زندگی رفاهی ، آموزشی و درمانی شب و روز را پشت سر می گذارند.
باری با این شرایط حاکم بر زندگی پناهجویان در ترکیه ، کمیساریای عالی پناهندگان که امروز شعار حقوق پناهندگان و حقوق بشر را سر میدهد، مسئول محافظت و رسیدگی به پناهندگان ایرانی در ترکیه است.
دولت ترکیه نیز با وجود اینکه از کشورهای امضا کننده معاهده ژنو ۱۹۵۱ است جادارد در همکاری با UNHCR به وظایف خود در این راستا عمل نموده و به مسئله باز اسکان پناهندگان بپردازند. و در تلاش برای یافتن راهکاری عملی و اصولی بر اساس اعلامیه جهانی حقوق بشر علل الخصوص بند چهارده آن باشند.

علاوه بر آن سازمان ملل و کمیساریای عالی پناهندگان نباید نسبت به رفاه ، اجازه کار ، گذران زندگی پناهندگان و از جمله بیمه و درمان آنها ، بی تفاوت باشند.

ما به عنوان شورای همبستگی پناهجویان و پناهندگان به نمایندگی از بخش قابل توجهی از پناهجویان ایرانی اعلام آمادگی می کنیم که : در راستای پیگیری مسایل و مشکلات پناهجویان با تمامی نهادها ، سازمانها و ارگانهای حقوق بشری و دخالتگر در پروسه پناهندگی ارتباط برقرار کرده ، و برای اتحاد ، همکاری و همفکری با آنان دست همکاری دراز می کنیم. شورای همبستگی از همه نهادهای مستقل ، عدالتخواه ، صلح طلب و انسان دوست درخواست می کند که برای جلوگیری از خسارات جبران ناپذیر روحی و روانی پناهجویان همگام و هم صدا شوند. امروز پناه جویان ایرانی بیشتر از هر زمان دیگری به اتحاد و همدلی شما نیازمند است

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

چهار × 4 =