چه‌ن خه‌ور وزوان کردی روژیل شه مه له لاین ریکخراوی فراسوی گذار از استبداد به دموکراسی وداد

له برنامی‌ ای هه‌فته شه‌مه ۲۹ سه‌رماوز ۱۳۹۹ یدی بلدی چه‌ن دنگ و باس وخذمه‌تتان ره‌سند
-رشیان خه‌لک سلیمانیه و ناو خیاوانیل آرای وضعیت آبوری ونیان موجه‌ی کارودسیل
-له برنامی سالی که تید بودجی فریگ نیانه آرای حوزیل اما آرای واکسن و درمان کرونا بودجه ننیانه آرای مدرسیلیش بودجه ننیانه
-آرای لافاو له پاریزگای خوزستان که خراوی فره داشتیه کاری نکردنه

 

 

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

12 + 6 =