تفکرات واپسگرایانه و استبداد حاکم مانع شکل‌گیری دموکراسی در ایران

برنامه “گفتمان نوین دموکراسی و داد” از سامانه فراسوی گذار از استبداد به دموکراسی و داد به منظور بررسی، تحلیل و تفسیر گذشته و حال است. این مجموعه برای استقرار دموکراسی و داد تلاش، فعالیت و مبارزه می کند.

شنبه ۲ ژانویه ۲۰۲۱ برابر با ۱۳ دی ماه ۱۳۹۹، در بخش سوم “احمد خزاعی” نویسنده و پژوهشگر درباره موانع دموکراسی در ایران نظرات خود را چنین بیان نمودند؛ حاکمیت فراقانونی و حاکمیت غارت امروزه به یک امر ستوده تبدیل شده است .حکومت با تقدس گرایی (شرعی) می‌خواهد در تمام جزئیات خصوصی و اجتماعی زندگی مردم نفوذ کند و مانع ایجاد دموکراسی در ایران گردد. در مجموع تفکرات واپسگرایانه و استبداد حکومتی جان‌سختانه در مقابل پیشروی جامعه به سمت قانون مداری، مدرنیته و شکل‌گیری نهادهای مستقل مردمی مقاومت و مانع تراشی می کند.

 

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

پنج × پنج =