تبلیغ و ترویج نژادپرستی و مردسالاری باعث تضعیف جمهوری‌خواهان در امریکا شد.

برنامه “گفتمان نوین دموکراسی و داد” از سامانه فراسوی گذار از استبداد به دموکراسی و داد به منظور بررسی، تحلیل و تفسیر گذشته و حال است. این مجموعه برای استقرار دموکراسی و داد تلاش، فعالیت و مبارزه می کند.

روز شنبه ۹ ژانویه ۲۰۲۱ برابر با ۲۰ دی ماه ۱۳۹۹، در بخش سوم و نهایی این نشست آقای علوی درباره قوانین داخلی رسانه‌ها در آمریکا صحبت کردند. ایشان گفتند؛ دلیل بسته شدن حساب توئیتر آقای ترامپ براساس پروتکل‌های داخلی آنهاست. مساله ترامپ فضاحت و علم را به مسخره گرفتن است.
ترویج بی‌اخلاقی، مردسالاری، نژادپرستی و… توسط ترامپ، موجب تضعیف بدنه حزب جمهوری‌خواه که یکی از قدیمی‌ترین حزب‌های آمریکاست شده است. البته این افول کردن‌ها در تاریخ کم و بیش وجود داشته است.

در ادامه جناب “احمد خزاعی” نویسنده و پژوهشگر به جنگ غارتگران سرمایه بزرگ در توزیع درآمد که موجب شکاف طبقاتی، بیکاری و فقر در جامعه شده است پرداخت.

در پایان این گفتمان “رضا بدیعی” مدیر سامانه گذار اظهار نمودند که؛ ما دموکراسی و حکومت قانون را در سال ۵۷ دست کم گرفتیم .اکنون باید با تمرکز بر آزادی‌خواهی و عدالت‌طلبی زمینه رشد جریانات استمرارطلب و استبدادمحوران را خنثی سازیم.
ایشان در مورد ترامپ و تاثیراتش بر جنبش آزادی‌خواهان و عدالت‌جویان در ایران چنین گفت؛
فعالان عرصه جنبش‌های پیشرو اجتماعی ایران بر این باورند که دوره ۴ ساله ترامپ موجب توقف جنبش آزادیخواهی مردم ایران شد.

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

12 + 11 =