خامنه‌ای خوی و فره کس چونه انگلیس آرای درمان

چن جواب و دنگ و باس وزوان کردی له لاین ریکخراوی “فراسوی گذار از استبداد به دموکراسی وداد” له روژیک شمه ۲۲ سرماوز
علی خامنه‌ای نه کومل ناس نه آبوری زاند وله ساقیتی گشتی سری درنیچود جور گشت چشتیگ فرمان دا ایمه واکسن آمریکا و انگلیس نیتوایم وی جوره وگر د گیان مردم بازی کد آرای خوی دوا ودرمان له خارج تیرن و کر خوی وفره کس چونه انگلیس آرای درمان
له سرسال خستنه خواری هواپیما بنه مالیل جم بین وارای یادیان شم روشن کردن.

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

19 + 12 =