چوار جوان عرب هانه مترسی سه‌داره

چن خور و دنگ‌وباس له لاین ریکخراوی دموکراسی وداد روژ شه‌مه ۲۵ سرماوز باس اول له باری سال‌ها تن شورش ۵۷ بی و آیم کوشتن وشکنجه و غارت کوماری اسلامی، روژ جومه ۲۳ سرماوز یی جوان کرد له بندیخانه کوشتن چوار جوان عرب هانه مترسی سه داره، دوژن خه‌بات گیر ۲۳ سال زندان دانسه پیان.

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

1 × 3 =