همایش همراهان مردم ایران؛ مخالفین رژیم ایران زیر فشار و شکنجه نهادهای امنیتی هستند

همایش سراسری همراهان مردم ایران برای گذار از استبداد به دموکراسی و داد در روز یکشنبه ۹ می ۲۰۲۱ برابر با ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰، با شرکت جمعی از فعالان سیاسی-اجتماعی برگزار شد.

در بخش سوم همایش با حضور “سهراب چمن‌آرا” روشنفکر و مبارز علیه استبداد، همراه هستیم.
ایشان به تغییر قانون اساسی معتقدند و گفتند؛ منتشرکنندگان بیانیه ۱۴ تن که مرحوم دکتر ملکی جزو آنها بود و بقیه در بیرون از زندان و زندان تحت فشارهای امنیتی قرار دارند. اکنون آقای نوری‌زاد در زندان تحت شکنجه و آزار هستند.
در ادامه گفت؛ بعد از ۱۵۰ سال مبارزه برای آزادی و عدالت می‌دانیم که تنها راه رهایی تغییر قانون اساسی کشور به یک قانون حکومت پارلمانی است.

همچنین گفتند؛ هدف ما بازگو کردن جنایات این رژیم نیست چرا که اکنون در یک وضعیت استثنایی هستیم و می‌دانیم که حمله نظامی، نافرمانی مدنی، اعتراضات و اعتصابات تاکنون نافرجام بوده است.

در ادامه گفتگوی “یدی بلدی” جامعه شناس را درباره عدم وجود اتحاد در اپوزسیون‌های خارج از کشور را خواهید شنید. ایشان گفتند؛ همه به اتحاد اعتقاد دارند اما می‌خواهند که با اهداف و آرمان‌های خودشان باشد.
ضرباتی که اکنون بر پیکر جامعه ما وارد شده تا حدودی جریانات سیاسی را بیدار کرده و دانسته‌اند که نباید دچار پراکندگی بود.

 

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

4 × 4 =