“برنامه امروز” از سامانه فراسوی گذار از استبداد به دموکراسی و داد؛ ۱۸ تیر ۱۳۷۸ جنایت رژیم ایران علیه اعتراضات دانشجویی

همراهان مردم ایران در “برنامه امروز” از سامانه فراسوی گذار از استبداد به دموکراسی و داد

این برنامه به منظور بررسی، تحلیل و تفسیر اخبار و وقایع روز آمریکا است. تاثیر رویدادهای آمریکا با جهان و به‌ویژه با ایران در این بخش برنامه بررسی می‌شود.

روز ۱۹ تیر ماه ۱۴۰۰ برابر با ۱۰ ژوئیه ۲۰۲۱ در برنامه این هفته سینا بسطامی ابتدا به واقعه ۱۸ تیر سرکوب دانشجویان در کوی دانشگاه تهران سال ۱۳۷۸ پرداخت.

ایشان همچنین به خارج کردن سربازان آمریکا از افغانستان و پیامد بیست سال حضور نظامی در افغانستان برای مردم آمریکا پرداختند.

 

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

پنج × 4 =