دیکتاتورها و استثمارگران ضد حقوق بشر و عدالت اجتماعی هستند.

پر واضح است، نه #خاورمیانه امروز، شبه جزیره #هند خواهد شد و نه راهبری همچون #مهاتما_گاندی در منطقه ظهور خواهد کرد تا الگویی برای مقاومت و رهبر و پیشوایی برای مبارزە و رهایی ملتها شود و نە مردمان خاورمیانە باوری بە شیوە مبارزە از نوع #اهمیسایی [ #عدم_خشونت ] گاندی خواهند داشت.
٭٭٭
تا زمانی که بیرق و پرچم دیکتاتورها، غارتگران و فاسدان با شعارهای دروغین همچون حمایت از #صلح و #دموکراسی، #حقوق_بشر و #حق_تعیین_سرنوشت، #حقوق_زنان و عدالت و #امنیت_انسانی تزئین میشود،
تا زمانیکه افراد منفعت محور و پاسبانان منافع فردی،خانوادگی و طایفەای، رۇیا و آرزو به مردم می فروشند،
تا هنگامی که #استعمارگران دیروز به عنوان طرفداران امروزی حقوق بشر به مردم معرفی میشوند،
تا زمانی که خلق ها چشم انتظار اند و چشم امید به نیروی رهایی بخش خارجی دوخته اند، نه رهایی و آزادی خود را خواهند دید، نه آرزوهایشان برآورده میگردد، نه مسائل خلقهای منطقه حل خواهد شد و نه پایانی برای فریب مردم و غارت ثروت و دارایی ملتها، متصور خواهد بود.
٭٭٭
نیروهای استعمار، ابرقدرتها، #آمریکا، #اروپا و #روسیه، دهها است برای حفظ منافعشان در خاورمیانه، در حال جنگ اند.
این جنگها برای حفظ منافع در دورەای با تڤسیم ملتها انجام میگرفت ، در دورەای دیگر ترویج #فاشیسم_نژادی و آیینی ضامن منافعشان بود، زمانی نیز با حفظ و تقویت #دیکتاتور-های منطقه انجام میشد، روزگاری هم از طریق پرورش و آموزش و تجهیز تروریستها و سالیان اخیر نیز با راه انداختن جنگ با #تروریزم در منطقه، از منافع خود در خاورمیانه، پاسداری کرده اند.
٭٭٭
در ده، بیست سال گذشته، آمریکا، اروپا، #ناتو، روسیه و دولتهای منطقه، هریک به نوعی در پرورش و تقویت #تروریست نقش داشته اند. چه از طریق تمرینات و آموزشهای نظامی و چه از طریق تجهیز و تقویت به عصبیتها و #تعصبات_آیینی و مذهبی.
آنها با انداختن تروریستها به جان مردمان منطقه، دهها هزار نفر از افراد مدنی و غیر نطامی را به کشتن دادەند و با #ژنوساید مردمان بی گناه قتل عامها راه انداختنەاند و میلیونها نفر را نیز آواره و بی خانمان کردەاند.
آنها در برخی کشورهای عقب افتاده همچون #افغانستان و #عراق افراد و حکمرانانی را تحت پرچم و شعار دفاع از دموکراسی و حقوق بشر و حقوق زنان بر مردم تحمیل کردەاند.
حکمرانانی ویرانگر که جز دزدی و غارت و فساد و منفعت جویی برای خود و خانواده و هم دستانشان، هیچ نفع و منفعتی برای مردم نداشتە اند. کار آنها تنها چپاول و تاراج ثروت و دارایی مردمان و هدرداد منابع کشور بوده و بس.
اکنون چنین بنظر میرسد این گماردگان دیگر توان حفاظت از منافع اربابان خود را ندارند و از ادامه انجام چنین نقشی باز ماندەاند.
بنابرین زمان بازسپاری دگرباره منطقه به دست تروریستها فرا رسیده است.
امروز #طالبان را بر مردم افغانستان حاکم میگردانند و فردا #النصره و #داعش و…. تروریستهای دیگر را بر دیگر مناطق خاورمیانه.
تا بالاخره زمان مناسب فرا برسد، باز دوباره جنگ با تروربسم آغاز خواهد شد، سپس غارتگران و فاسدانی دیگر که اکنون در آب و نمک خوابانیده شده اند بر اریکه حکومت سوار و گماردە میشوند، باز دوباره روز از نو، روزی از نو….!
٭٭٭
توجه: این متن را از نوشتەی کوردی خودم، تا حدودی واژه به واژه به فارسی برگردانده ام، لذا ممکن است متن از فصاحت و روانی لازم برخوردار نباشد. از این بابت پوزش می طلبم.
محمدصدیق کبودوند

 

 

اشاره: مسوولیت محتوای نوشتارها و مقاله‌های ارسالی، بر عهده نویسنده است و گذار (سامانه دموکراسی و داد)، دیدگاه‌ها و آرای مطرح شده در محتوای مطالب را ارزش‌گذاری نمی‌کند. هدف این سامانه مهیا کردن تریبونی آزاد برای بیان آرا و دیدگاه‌های مختلف در راستای گذار از حاکمیت اسلامی به دموکراسی است.

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

دوازده + نوزده =