گفتمان نوین دموکراسی و داد؛ اعتراضات کارگری و اجتماعی در ایران در حال گسترش است

برنامه “گفتمان نوین دموکراسی و داد” از سامانه فراسوی گذار از استبداد به دموکراسی و داد به منظور بررسی، تحلیل و تفسیر گذشته و حال است. این مجموعه برای استقرار دموکراسی و داد تلاش، فعالیت و مبارزه می کند.
این برنامه سعی دارد با یک گفتمان دمکراتیک، زمینه همگرایی و همکاری احزاب، گروه‌ها و محافل مبارز را فراهم کند و بر این بی‌سامانی غلبه کند.

روز شنبه ۳ جولای ۲۰۲۱ برابر با ۱۲ تیر ۱۴۰۰ در این برنامه خانم مریم مرادی در رابطه با اتحاد و همگرایی مبارزان و کنشگران گفت؛ آنچیزی که هرکدام از ما را در اقصا نقاط دنیا دور هم جمع کرده است حس ملیت و تعهداتی که از زوایای مختلف نسبت به کشورمان داریم برای تعین هدف مشخص و مشترک است.

در ادامه عمر مینایی در مورد اعتراضات و اعتصابات کارگری صحبت کردند. سپس احمد خزاعی در رابطه با وضعیت مبارزات اجتماعی صحبت کردند. همچنین یدی بلدی و بهمن بامداد هم از زوایای مختلف به اعتراضات و شرایط بحرانی رژیم ایران پرداختند.

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

سیزده + نوزده =