اقتصاد بعد از جنگ جهانی دوم

دموکراسی و داد امروز ، برنامه ای است با همراهان مردم ایران از سامانه فراسوی گذار که روز شنبه ۲۴ جولای ۲۰۲۱ – ۲ مرداد ۱۴۰۰ با حضور سینا بسطامی ارائه گردید. در ابتدا ضمن حمایت خود از اعتراضات مردم خوزستان گفتگوی خود را درباره اقتصاد بعد از جنگ جهانی دوم ادامه میدهد و اشاره دارد به سال های ۱۹۷۰ تا ۱۹۹۰ که اقتصاد بعد از جنگ جهانی به رشد خود رسیده است . رشد خیلی سریع اقتصادی – جهانی شدن و سرعت تکنولوژی و اقتصاد مربوط به آن که پیش بینی را سخت میکند و غیر ممکن خواهد شد. آینده یک چشم انداز است و قابل پیش بینی نیست

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

1 + 4 =