تجمع بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی اهواز

تجمع بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی اهواز، مقابل اداره کل تامین اجتماعی این شهرستان تجمع اعتراضی برپا کردند.

به گزارش گذار سامانه دمکراسی و داد؛ روز یکشنبه ۳۰ آبانماه، بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی اهواز مقابل اداره کل تامین اجتماعی این شهرستان تجمع اعتراضی برپا کردند.

بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی نسبت به سطح نازل حقوق و مستمری‌ها ،مشکلات بیمه تکمیلی و وضعیت بد معیشتی خود معترض هستند.

بازنشستگان تأمین اجتماعی خواهان افزایش و همسان سازی کامل حقوق‌ها هستند.

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

ده − 6 =