سپیده‌دمان فلسفه تاریخ بورژوایی

نسخه کامل را در اینجا بخوانید و پی‌دی‌اف آن را دریافت کنید:

https://goo.gl/T47MQE

نویسنده: ماکس هورکهایمر

ترجمه: محمدجعفر پوینده

نشر نی: ۱۳۷۶

منبع: کتابخانه کوچک سوسیالیسم

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

هفده + 2 =