فراسوی سرمایه

نسخه کامل را در اینجا بخوانید و پی‌دی‌اف آن را دریافت کنید:

https://goo.gl/XAp4v4

نویسنده: ایشتوان مزاروش

ترجمه: مرتضی محیط

انتشارات سنبله – هامبورگ: دسامبر ۱۹۹۷

منبع: کتابخانه کوچک سوسیالیسم

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

ده + سیزده =