اتحاد برای گذار از استبداد حاکم

علی ساکی ، فعال سیاسی که میهمان برنامه همراهان مردم ایران بوده اند در ارتباط با موضوع برنامه به شرایط بحرانی اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی بعنوان عوامل مهم در شکل گیری جنبش ها و چگونگی گذار از استبداد موجود اشاره نمودند.

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

پانزده + 9 =