سرکوب اعتراضات مردمی اصفهان توسط نیروهای حکومتی

در برنامه همراهان مردم ایران در بخش نخست رضا بدیعی اشاره نمودند که مبارزه بین استبداد خواهان و آزادی خواهان در کشور به نقطه تعیین کننده ای رسیده است و در ادامه صحبتهای بهمن بامداد را در خصوص سرکوب اعتراضات مردم اصفهان توسط نیروهای سرکوبگر حکومتی را میشنویم . این حکومت هیچگونه توانایی و اراده ای برای حل مسائل مردم و کشور ندارد و تنها پاسخ اش به مردم بی دفاع ، حمله و سرکوب آنهاست – روز شنبه ۲۷ نوامبر ۲۰۲۱ – ۶ آذر ۱۴۰۰

SHOW LESS

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

چهار × چهار =