آیا شرایط از این هم بدتر خواهد شد؟ گزارش تحلیلی- پیام دانشجو

پیام دانشجو

بنا به گزارش ها و اخبار گوناگون، مواجهه ی رژیم اسلامی ملاهای حاکم بر ایران با غرب و منطقه، به مرحله ای رسیده است که احتمال ارسال پرونده به شورای امنیت و یک حمله ی نظامی محدود و ضربتی برای توقف یا ایجاد تاخیر در توسعه ی پرونده ی هسته ای رژیم، بیش از هر زمانی است.این بحران، بیش از پیش بر زندگی اکثریت شهروندان ایرانی، تاثیر منفی و بحران آفرین خواهد داشت.

از دیگر سو، کوه عدالت پروری و ارزان سازی و مردم داری دولت رئیسی نیز موش زایید و نه تنها هیچ چیز ارزان نشد که صف مرغ و تخم مرغ طولانی تر از دوران روحانی شد و حتا صدای مرجع حکومتی، صافی گلپایگانی ۱۰۰ ساله نیز در امد.

این سو تر اما رانت و فساد حکومتی، سراسر وجود نظام را گرفته است و یک اقلیت حدود ۱۰ درصدی از رانت خواران، خودی ها، سرداران و آقا زادهها و نیز سرمایه دارانی که زندگی زالو صفت گونه دارند و از بی نظمی اقتصادی و اجتماعی، حد اکثر استفاده را می برند، همچنان جولان میدهند و یک اکثریت ۶۰ تا ۷۰ درصدی، زیر خط فقر زندگی میکنند.از هر سه ایرانی یک تن گرفتار فقر مطلق است اما نفت و بنزین ایرانی، مجانی برای حزب الهه و حماس، فرستاده می‌شود.

پیک ششم کرونا از راه رسیده است و همچنان از ایرانیان، فقیر، ستمدیده و بینوا، قربانی می‌گیرد.

این فجایع که سالیانی است، ایرانیان را گرفتار مرگ، افسردگی، سوئ تغذیه و نامیدی نموده است،ناشی از جهل و انحصار طلبی و جمود فکری و قدرت پرستی ملاهای عقب مونده و در راس آنها شخص علی خامنه ای و البته گروهی از نیروهای امنیتی، انتظامی، عقیدتی و نظامی به عنوان پاسداران و حامیان، این ملاها و طبقه ی امتیاز خواه و منافع نامشروع و اهداف ضد انسانی و ضد ایرانی آنها است.

تا زمانی که این طبقه ی امتیاز طلب و برخوردار و نیز طبقه ی حامیان آنها وجود داشته باشند، همچنان شاهد ریخت و پاش اشرافیگری آن ۱۰ درصد و فقر و مرگ و میر و ناامیدی این ۹۰ درصد خواهیم بود.

مناسبات فاسد بین طبقه ی ملاهای حاکم، طبقه ی کارگزاران پاسدار و نگهبان آنها و ۱۰ درصد اشرافی و رانت خوار و زالو صفت، موجب بد و بدتر شدن زندگی ایرانیان خواهد بود.

مگر اینکه، طبقه ی پاسدار و نگهدار منافع نامشروع طبقه ی ممتاز ملاهای حاکم، به خود بیاید و زنجیره ی مناسبات، بین این دو طبقه بگسلد و ۹۰ درصد نیز به اتحاد تاریخی در برابر طبقه ی ممتازه ی حاکم دست زده، به خود آید و شورای رهبری دسته جمعی را شکل بدهد.

اگر این فرایند طی نشود،ولو اینکه تحریم های فلج کننده بیش از پیش شود و حتا حمله ی نظامی محدود انجام بگیرد اما فقط دود آن به چشم ۹۰ درصد خواهد رفت و آن اقلیت ۱۰ درصدی، همچنان در کانادا، استرالیا، اروپا و ترکیه به خرید املاک و سرمایه گذاری مشغول و از شدت خوش گذرانی، دست به رفتاری جنون آمیز در همه ی زمینه ها خواهد زد.

آن روزی که سردار قالیباف در برج میلاد، دستور سرو بستنی با روکش طلا داد، باید می فهمیدیم زالو صفتان ۱۰ درصدی در پناه طبقه ی ممتازه ی حاکم و طبقه ی نگهبانان منافع نامشروع انها، چه بلایی بر سرمان آورده
اند.

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

دو × چهار =