در بودجه ۱۴۰۰ معیشت مردم جایی ندارد

اینروزها سرزمین ما پر شده از اخبار ناگوار و فساد و جنایت و دزدی های کلان و تقریبا هر روز این حکومت در حال بحران آفرینی است. دستگاه تبلیغاتی نظام هم دست به کارهایی میزند تا حواس مردم را از شرایط بد اقتصادی و معیشتی پرت کند- روز شنبه ۱۸ دسامبر ۲۰۲۱- ۲۷ آذر ۱۴۰۰ بهمن بامداد در برنامه همراهان مردم ایران

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

8 + 15 =