ساختار باید دموکراتیک باشد

در ادامه برنامه همراهان مردم ایران گفتگوها و نظرات دوستان و میهمانان برنامه را درباره موضوع برنامه میشنویم – روز شنبه ۱۸ دسامبر ۲۰۲۱ – ۲۷ آذر ۱۴۰۰

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

چهار × چهار =