جنبش مطالباتی مدنی همیشه فعال بود

بین دو فراز خود جوش در سالهای ۹۶ و ۹۸ در حقیقت سال ۹۷ مردم سکوت نکرده بودند بلکه بازنشستگان ؛ معلمان و مالباختگان در صحنه بودند و جنبش مطالباتی مدنی مردم فعال بود . بخشهایی از صحبت بهمن بامداد در برنامه همراهان مردم ایران – روز شنبه ۲۵ دسامبر ۲۰۲۱ – ۴ دی ۱۴۰۰

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

هفده − یازده =