هدف باید حفظ منافع ملی و مردم باشد

برای گذار از وضع موجود و حرکت به سوی پیشرفت ، توسعه و دموکراسی باید یک هدف را معین نمود و از دسته بندی کردن افراد نیز خودداری کرد. بخشی از گفتگوی سالار عبادی بعنوان میهمان در برنامه همراهان مردم ایران – شنبه ۲۵ دسامبر ۲۰۲۱ – ۴ دی ۱۴۰۰

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

یک × سه =