سلاله مبارزان آزادیخواه، مبارزه برای استقرار آزادی و عدالت است

ما میدانیم که آینده ایران ، آینده ای از آن مردم ایران و دموکراسی است و جامعه جهانی را همراه خود دارد. و زندانیان سیاسی مبارزانی هستند که عزم را جزم کرده اند تا دموکراسی و آزادی را در کشور مستقر کنند . گفتگوی رضا بدیعی – شنبه اول ژانویه ۲۰۲۲ – ۱۱ دی ۱۴۰۰ در برنامه همراهان مردم ایران

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

13 + 7 =