اعتراض ها فراگیر می‌شود

مردم هر روز ناراضی‌ ها بیشتر میشود و اعتراضات مردمی از اقشار و اصناف مختلف در سراسر کشور در حال گسترش میباشد. توده های مردم و به ویژه فرودستان برای تحقق » نیازهای ابتدایی خود « دست به شورش می زنند و سنگین ترین هزینه ها را مُتحمِل می شوند و در مقابل زَنگها برای پیروزی ارتش گرسنگان به صدا درآمده است. جنگ واقعی سالهاست که شروع شده و تا ویران کردن کاخ ظالمان و غارتگران ادامه خواهد یافت. مروری بر مهمترین رویدادها با مریم مرادی در برنامه همراهان مردم ایران – شنبه ۲۲ ژانویه ۲۰۲۲- ۲ بهمن ۱۴۰۰

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

8 − دو =