تفسیر خبر به زبان کردی با یدی بلدی

یدی بلدی
روز شنبه ۲۲ ژانویه ۲۰۲۲ – ۲ بهمن ۱۴۰۰ – در برنامه همراهان مردم ایران به مشکلات معیشتی مردم – وضعیت ناگوار معیشتی کولبران و اعتراض جمعی از کارکنان دادگستری و قضات از جمله مهمترین رویدادهایی بود که به آن پرداخته شد.

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

بیست + هفت =