استقرار دموکراسی با کنش خردمندانه به دست می آید

گفتگوی همراهان مردم ایران در این بخش درباره چگونگی رسیدن به وفاق ملی و استقرار یک نظام دموکراتیک و مردم سالار است . باید تغییرات ساختاری ایجاد شود تا دموکراسی مستقر شود . تنها با فروپاشی نظام ، دموکراسی برقرار نمیشود بلکه با کنش خردمندانه انجام میگیرد. روز شنبه ۲۲ ژانویه ۲۰۲۲- ۲ بهمن ۱۴۰۰

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

هفده − سیزده =