در کنار کسانی نباشیم که خواهان استبداد از نوع دیگری هستند

مخالف بودن با استبداد حاکم در ایران به این معنا نیست که خواهان استبداد از نوع دیگری نباشیم . بنابر این میتوان پرسید که آیا اتحاد یا وفاق با کسانی که خواهان نوعی دیگر از استبداد هستند انجام پذیر است ؟ گفتگوی رضا بدیعی با منوچهر محمدی را در این برنامه میشنویم. شنبه ۲۲ ژانویه ۲۰۲۲ – ۲ بهمن ۱۴۰۰

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

سیزده − دوازده =