جنبش های مطالباتی باعث تغییرات ساختاری حاکمیت می‌شوند

حکومت جمهوری اسلامی چون از درون فاسد است و ذات مستبد دارد به زودی فرود میپاشد . و قبل از فروپاشی محتوم نظام باید جنبش های مطالباتی مردم به هم بپیوندند تا با کمک و اتحاد هم دموکراسی را مستقر سازند- شنبه ۵ فوریه ۲۰۲۲ – ۱۶ بهمن ۱۴۰۰

SHOW LESS

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

17 + 7 =